Ny arvelov – hva betyr det for deg?

Den 1. januar 2021 fikk vi ny arvelov i Norge. Hva betyr det for deg og din familie? Har ditt testamente blitt ugyldig? Er det blitt særlig viktig å skrive testamentet nå? Dette er spørsmål mange har i forbindelse med lovendringen.  

Hvorfor skrive et testament?  

Arveoppgjør kan splitte familier for alltid. Samboeren til suksessforfatteren Stieg Larsson fikk kun halve leiligheten de bodde i etter nesten 30 års samboerskap. Hun opplevde årelang arvestrid med hans familie etter hans død i 2004.  

Varige familiekonflikter er en av de største bekymringene mange har knyttet til arveoppgjør. En enkel måte å unngå splid om arven er å utarbeide et testamente, der dine ønsker om fordeling kommer tydelig frem. Det er særlig viktig å skrive testament dersom du har særkullsbarn, er i et samboerskap eller sitter i uskifte. Gjør familien din en tjeneste. Det er enklere enn du kanskje frykter.  

Krav til et gyldig testament

Kravene til et gyldig testament er blant annet:

 • Det må være skriftlig. 
 • Reglene for pliktdelsarv, den andelen arv man ikke disponerer over selv, må være ivaretatt. 
 • Den som skriver testamentet (testator) må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av det som bestemmes (være ved sans og samling).
 • Det må signeres fysisk, altså signeres på papir, av både testator og to vitner.
 • Både den som skriver testamentet og vitnene må ha fylt 18 år.

I tillegg burde vitnene i dokumentet opplyse om at testator hadde evne til å forstå og vurdere testamentet, og at testator opprettet testamentet av fri vilje. Dokumentet bør også dateres, da det ved oppretting av flere testamenter vil være det nyeste som er gyldig.

Må jeg endre testamentet som følge av ny arvelov?

Hensikten med ny arvelov har ifølge Regjeringen vært å forenkle loven, samt å øke fleksibiliteten arvelater, altså den som går bort, har til å fordele arv via testamente. Samtidig økes vernet for eventuelle særkullsbarn.

Den nye arveloven medfører følgende endringer:
 • Pliktdelsarven økes til ca kr 1.5 millioner (15G) 
 • Større mulighet til å fordele bestemte eiendeler 
 • Mulighet til å gi bort fast eiendom fra uskiftebo 
 • Retten til uskifte faller bort ved inngåelse av samboerskap 
 • Forenklet opprettelse av testamente
 • Forenklet regel om avkortning i arv
Endringene kan medføre at testamentet ditt ikke lenger er gyldig.

Du må derfor endre ditt testament dersom:

 • Du i testamentet har begrenset ett eller flere av barnas arv til kr 1 million
 • Du ønsker å testamentere bort bestemte eiendeler uavhengig av verdi

Hvor skal du oppbevare testamentet?  

Mange har kanskje testamentet i papirformat, lagret i en skuff hjemme. Eller i et scannet dokument, lagret lokalt på PCen eller i en eller annen sky. Ulempen med dette er at papirdokumenter har en tendens til å forsvinne i oppussing eller flytting, og en lokalt lagret versjon kan forsvinne idet du velter kaffekoppen over PCen. Ofte kjenner heller ingen til at du har testamentet, hvor det er eller innholdet i det. Det er derfor viktig å oppbevare testamentet på en forsvarlig måte.  

Testamenter kan oppbevares hos tingretten. Da sikrer man at testamentet ikke forsvinner, og at de viktige papirene kommer frem den dagen arven skal fordeles. Samtidig medfører denne lagringsmåten at testamentet fort kan bli et passivt dokument du ikke lenger har et forhold til. Ved å laste en digital kopi av testamentet ditt opp i Lifeplanner vil det være lett tilgjengelig og trygt lagret med Bank-ID innlogging. I din digitale safe kan du i tillegg velge å dele testamentet, samt kommunisere at du har testamentet lagret i din Lifeplanner safe, med de du ønsker. På denne måten tar du eierskap til ditt eget testament, og det blir lettere å gjøre endringer i dokumentet i takt med at livet ditt endres. Samtidig ivaretar du både dine egne ønsker og din families relasjoner for nå- og ettertiden.  

Har du bestemt deg for å skrive et testament er det viktig at det gjenspeiler dine ønsker på en utfyllende og riktig måte. I tillegg må testamentet skrives og signeres i henhold til arvelovens regler for at det skal være gyldig. Rådfør deg alltid med en advokat om du er i tvil. Like fullt, det kan være enklere enn du frykter. Bevar dine verdier inn i fremtiden.