Ta vare på det som er viktig i ditt liv

Samle alt som er viktig for deg på ett sted! LifePlanner er tilgjengelig overalt og sikrer at viktig informasjon – dokumenter, bilder, ønsker og minner er tilgjengelig når det blir bruk for det.

LifePlanner hjelper deg å organisere din informasjon i ni oversiktlige temaer. Du velger selv hvilken informasjon du vil dele og hvem du vil dele med. Det kan være familie, venner eller andre du stoler på.
Flere sikkerhetsnivåer sørger for at din informasjon alltid er tilgjengelig og aldri kommer på avveie.

Det er enkelt å bruke LifePlanner

Kom i gang
Kom i gang

Fyll LifePlanner med det som er viktig i ditt liv. Få oversikt og trygg lagring av din informasjon.

Del med andre
Del med andre

LifePlanner får mest verdi når du deler med andre. Du bestemmer hvem som får tilgang til hva.

Snakk om det
Snakk om det

Snakk med dine nærmeste om det som er viktig for deg. Vi hjelper deg å formidle din historie og dine ønsker for tiden som kommer.

LifePlanner trenger din hjelp

Gjennom livet samler vi opp så mye: Ønsker og minner, digitale og fysiske eiendeler, viktige dokumenter og mye mer. Men hvordan tar vi hånd om det og får oversikt i en digital verden der det er slutt på mapper og ringpermer? Og hvordan sikrer vi at våre nærmeste vet hva som er viktig for oss når vi selv ikke kan gi uttrykk for det lengre?
For at LifePlanner skal bli et best mulig verktøy trenger vi innspill og tilbakemeldinger fra vanlige mennesker i alle aldre. Vil du bli vår testbruker?

Les mer

Råd og tips

Trenger du hjelp til å håndtere en livssituasjon eller være forberedt for alt som kan skje?
Vi har samlet artikler, sjekklister, råd og tips som kan være til nytte i ulike situasjoner.

Les mer