Hvordan demontere varmepumpe selv?

For å demontere en varmepumpe selv, er det viktig å følge en sikker og metodisk prosess. Husk at selv om du velger å ikke fokusere på lover og regler, som krever sertifisert personell til demontering, er det viktig å være oppmerksom på at visse aspekter av å arbeide med varmepumper, spesielt relatert til kjølemidler, ofte faktisk krever sertifiserte fagfolk.

Her er en generell veiledning for demontering:

Sikkerhetsforberedelser

 1. Slå av strømmen: Før du begynner, sørg for at all strøm til varmepumpen er slått av. Dette inkluderer både hovedbryteren og sikringen på strømpanelet.
 2. Verktøy: Sørg for at du har nødvendige verktøy som skrutrekkere, tang, skiftenøkler, og muligens en pipe- eller momentnøkkel.
 3. Arbeidsområde: Rydd området rundt varmepumpen for å ha god plass til arbeid og for å unngå ulykker.

Demontering av Innendørsenheten

 1. Fjern frontpanelet: Dette er vanligvis festet med klips eller skruer. Ta forsiktig av panelet.
 2. Koble fra elektriske komponenter: Lokaliser og koble fra elektriske tilkoblinger. Dette kan inkludere strømkabler og kommunikasjonskabler. Vær forsiktig for å unngå elektrisk støt.
 3. Demontere festeanordninger: Finn og fjern festeskruene eller boltene som holder innendørsenheten på plass.

Demontering av Utendørsenheten

 1. Kjølemiddel: Hvis du ikke er sertifisert, bør du unngå å håndtere kjølemiddelet. Dette krever ofte en fagperson.
 2. Fjerne enheten: Fjern eventuelle skruer eller bolter som fester utendørsenheten til basen eller veggen.
 3. Koble fra kabler: Koble fra strømkablene og eventuelle kommunikasjonskabler som kobler utendørsenheten til innendørsenheten.

Generelle tips

 • Ta bilder: Det kan være nyttig å ta bilder underveis for å huske hvordan alt var koblet sammen.
 • Merk komponenter: Merk kabler og komponenter når du kobler dem fra, slik at du enkelt kan identifisere dem senere.
 • Forsiktighet: Vær alltid forsiktig når du håndterer elektriske komponenter og tunge deler.

Til slutt

Demontering av en varmepumpe krever nøye håndtering, og det er viktig å være klar over dine egne grenser når det gjelder tekniske ferdigheter og sikkerhet. Hvis du er usikker på noen del av prosessen, er det anbefalt å søke hjelp fra en profesjonell.

Legg igjen en kommentar