Hvorfor fremtidsfullmakt?

Ønsker du å ha kontroll over ditt eget liv i alderdommen?  Da kan det være lurt å kjenne til fremtidsfullmakter, og hvorfor du bør ha det. 

En fremtidsfullmakt er et dokument der du selv kan bestemme hvem som skal ha myndighet til å handle på dine vegne dersom det blir aktuelt i fremtiden. Du lurer kanskje på hva som skiller fremtidsfullmakten fra en vanlig fullmakt? Først litt om hva en vanlig fullmakt er: De fleste eldre kommer til et punkt i livet der de ønsker hjelp til ulike formål. Det kan være å betale regninger, ta ut penger, handle eller hente pakker på Posten. Disse oppgavene kan enkelt ordnes med en fullmakt. En «alminnelig» fullmakt er imidlertid ikke lenger gyldig i det øyeblikk du kommer i en tilstand der du av helsemessige årsaker ikke lenger kan ivareta dine egne interesser.

Hva skjer når du ikke lenger kan ivareta egne interesser?

På dette tidspunktet blir det oppnevnt en verge for deg – men ikke nødvendigvis en du selv ville valgt. Som regel oppnevnes en verge av Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Ønsker du at for eksempel et familiemedlem skal ha kontroll, må du selv skrive en fremtidsfullmakt der du uttrykker dette ønsket. Et slikt vergemål kan gjelde økonomi, men også andre forhold som hvorvidt du ønsker å bo hjemme lengst mulig eller ønsker om månedlige frisørbesøk. Med en fremtidsfullmakt kan du skreddersy gode løsninger for deg selv.

Slik går du fram

 1. Skriv fremtidsfullmakten. Inkluder hvilke forhold fullmakten skal gjelde og oppnevn en person du har stor tillit til og gjerne en reservefullmektig for denne også (advokat trenger ikke å kontaktes, men kan være behjelpelig om det er ønsket).
 2. Skriv ut dokumentet, og dater det gjerne.
 3. Signer dokumentet når to vitner er til stede.
 4. Vitnene signerer dokumentet når fullmaktsgiver (deg) er til stede. De bør samtidig opplyse i dokumentet om at fullmaktsgiver har opprettet dokumentet av fri vilje.
 5. Oppbevar dokumentet trygt (du trenger ikke levere eller registrere det noe sted).
 6. Informer dine nærmeste om at fremtidsfullmakten eksisterer, og hvor du oppbevarer den.

Krav til fremtidsfullmakt

I likhet med mange andre juridiske dokumenter, finnes det spesifikke krav for at en fremtidsfullmakt skal bli godkjent:

 • Den må signeres av fullmaktsgiver (deg) og to vitner over 18 år.
 • Både fullmaktsgiver og vitnene må forstå hva det å signere fullmakten innebærer.
 • Den du gir fullmakt til (eller andre nærstående) kan ikke være vitne.
 • Fullmaktsgiver og vitnene må forstå fullmaktens betydning.
 • Fullmakten må utpeke en eller flere bestemte fysiske personer.
 • Det må klart fremgå at fullmakten gjelder for fremtiden.

Oppbevaring av fullmakt

Det er viktig å oppbevare fremtidsfullmakten trygt, i tillegg bør dine nærmeste og fullmektigen vite at fullmakten eksisterer, samt hvor den er lagret. Gi derfor beskjed til dine nærmeste, og legg fullmakten på et trygt sted der de som trenger det har tilgang til den.

Vi anbefaler å lagre fremtidsfullmakten digitalt, så den ikke forsvinner i papirkaoset. Kanskje i en digital safe? Den er like sikker som en bankboks – bare at den er på internett. Med en digital safe kan du ta vare på fullmakten bak høy sikkerhet, og i tillegg gi dine nærmeste “ekstranøkkelen” til safen din, slik at de også kan se fremtidsfullmakten. Dette innebærer at du og de du deler med alltid vil ha tilgang til fullmakten, og du kan oppdatere den ettersom behovene endres.