Lifeplanner får 1,2 millioner fra Innovasjon Norge

I forkant av en emisjon i desember er Lifeplanner innvilget innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge på 1,2 millioner kroner.

Innovasjonstilskudd gis til selskaper som viser høy grad av innovasjon, og har skaleringsevne. Lifeplanner skal i tiden framover videreutvikle produktet til å gå fra en trygg, digital lagringsplattform for familier, til å inkludere personalisert veiledning og råd.  

– Innovasjonstilskuddet betyr mye for oss. Innovasjon Norge ser at Lifeplanner har høy innovasjonsgrad, og har tro på hvordan vi skal videreutvikle for å gi familier de personaliserte rådene de trenger, forteller Lillian van Cuilenborg, CEO og Co-Founder i Lifeplanner.  

Skal gå internasjonalt

Innen to år skal også selskapet gå internasjonalt, og etablere seg i et nytt land.  

– Lifeplanner fyller et hull i markedet som ikke er dekket, både nasjonalt og internasjonalt, og dette er ett av kriteriene som har gitt oss innovasjonstilskudd. Vi skiller oss fra konkurrenter i USA som har et tydelig end-of-life fokus, hvor Lifeplanner ønsker å tilby kundene et produkt som følger kunden gjennom alle livets faser, forteller Cuilenborg.

Vil skape en jevnere kjønnsbalanse

Lifeplanner skal blant annet bruke innovasjonstilskuddet til å videreutvikle produktet i tråd med FNs bærekraftsmål. Ønsket er å bidra til at begge parter i ekteskap/partnerskap eller samboerskap får samme tilgang til informasjon om felles økonomiske forhold, i et splitter nytt økonomirom. Tradisjonelt sett har ikke kvinner vært likestilt i familiens økonomi, og målet er å gi kvinner bedre oversikt og jevne ut økonomiske forhold med hjelp av felles oversikt, involvering og personalisert rådgivning. En felles oversikt er det per i dag ingen finansaktører som tilbyr.

I tillegg til innovasjonstilskudd, vil Lifeplanner hente kapital gjennom emisjon i desember i på plattformen Folkeinvest.no.