Lifeplanner AS gjør emisjon i desember

Selskapet skal gjennom en emisjon hente inn kapital i november og desember 2021, for å fortsette å vokse i markedet – og styrke tilbudet til sine kunder.

Lifeplanner er en sky-basert og personlig tjeneste som lar kundene ta vare på og dele sin viktigste informasjon i familien. Til neste år skal tjenesten videreutvikles ved å kunne levere kundene personalisert veiledning og råd, for å ta konseptet life-planning videre. Lifeplanner og den digitale safen er skalerbar, og innen to år skal selskapet etablere seg i neste land.

Videreutvikling av produktet blir viktig

Nøkkelinvestorer har allerede forpliktet seg til å investere i runden, og i tillegg har selskapet nylig fått innvilget innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge på 1,2 millioner.

– Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge har troen på Lifeplanner, og ser at selskapet har høy innovasjonsgrad og skaleringsevne. Det er et meget verdifullt bidrag inn i fundingprosessen vi nå står i, forteller Lillian van Cuilenborg, CEO og Co-Founder i Lifeplanner.  

Innhentet kapital skal brukes til å videreutvikle produktet, samt ta en sterk posisjon i markedet. Selskapet ønsker å få flere distribusjonspartnere med på laget, og skal bygge opp salgsorganisasjonen med blant annet å ansette en salgs- og partneransvarlig.  

Emisjon gjøres i samarbeid med Folkeinvest

Lifeplanner har valgt å gjennomføre investeringsrunden på plattformen Folkeinvest, for å gi enda flere muligheten til å delta i verdiskapningen.    

– Vi tror Lifeplanner er et produkt som treffer folket rett i hjertet. En eller annen gang i livet vil vi alle stå i en krevende livssituasjon der vi har behov for oversikt og trenger veiledning. Vi håper derfor Lifeplanner vil være et investeringsobjekt som skaper engasjement blant  investorene, sier Kathleen Meling, Co-Founder og CTO i Lifepanner.  

Selskapet er verdsatt til 32 millioner kroner, og har hatt en god verdiutvikling de siste årene. Tegningsvinduet åpner 1. desember, og lukker 15. desember.