What is aquaponics?

Akvaponikk er et system for oppdrett av fisk og planter sammen i et gjensidig fordelaktig kretsløp. Fisken produserer avfallsstoffer som blir til nitrater og ammoniakk. Dette er ikke bra for fisken hvis det hoper seg opp for mye, men det er god gjødsel for plantene. Når plantene suger opp disse næringsstoffene, renser de vannet, noe som er bra for fisken. Mange kulturer har utnyttet dette kretsløpet til å dyrke bedre avlinger og gi fisken næring som en ekstra matkilde. På rismarker i Kina og Thailand har man brukt akvaponiske teknikker i årevis. Aztekerne utviklet et system der de bygde flytende øyer for å dyrke matplanter som mais og squash. Fisken formerte seg rundt øyene og etterlot avfallet sitt på bunnen av innsjøen, der det kunne samles opp for å gjødsle plantene.

Legg igjen en kommentar