Team LifePlanner

Vi er et senior team med mange års erfaring fra bank og livsforsikring med kompetanse innen forretningsutvikling, prosjektledelse, salgsledelse og IT-utvikling. Vi har sett at det er behov for et verktøy hvor man kan planlegge og organisere alt som er viktig i livet, og gi uttrykk for hva man ønsker ved livets overganger som alderdom, sykdom og dødsfall. Vi har som ambisjon at LifePlanner skal bli det viktigste verktøyet for deg og familien din, som følger og rådgir dere gjennom livets ulike faser.

Sammen med oss har vi et bredt sammensatt rådgiverpanel og et kompetent styre. I tillegg har vi dyktige samarbeidspartnere og gode støttespillere.

Hvem er vi? Fra venstre: Daglig leder Lillian van Cuilenborg og IT-ansvarlig Kathleen Meling

Har du spørsmål?

Kontakt Oss