Om LifePlanner

LifePlanner tilbyr sikker, digital lagring, organisering og deling av alt som er viktig i livet. Du kan dele minner, historier, dokumenter og viktig informasjon om ditt liv og dine ønsker. Med LifePlanner er nødvendige dokumenter alltid tilgjengelige når du trenger de. I tillegg finner du informasjon og råd som hjelper deg og din familie gjennom ulike faser i livet.

LifePlanner hjelper folk med å samle informasjon og dele den med sine nærmeste. Dette kan være forsikringspapirer og økonomiske forhold, kontaktinformasjon til fastlege og advokat, kontrakter for samboerskap og eie-/leieforhold, og mye mer. Med LifePlanner har du alt samlet på ett sted.

Når store hendelser inntreffer i livet, som sykdom eller dødsfall, er det mye som må på plass. Da er det ofte vanskelig å få oversikt over hva våre nærmeste har av ordninger og hva de selv ville ønsket i en slik situasjon. Med LifePlanner blir alt samlet på ett sted - slik blir minner og dokumentasjon foreviget og vanskelige situasjoner forenklet.

Teamet bak

Gründerne av LifePlanner er Lillian van Cuilenborg og Kathleen Meling. Vi er et team med mange års erfaring fra bank og livsforsikring med kompetanse innen forretningsutvikling, salgsledelse, prosjektledelse og IT-utvikling.

Det utvidede teamet består av et sterkt styre og rådgiverpanel, et utviklingsteam fra FiveDotTwelve i Polen og designkompetanse fra Kolbrun Retorikk.

Hvem er vi? Fra venstre: Daglig leder Lillian van Cuilenborg og IT-ansvarlig Kathleen Meling

Har du spørsmål?

Kontakt Oss