Farvel rot.

Velkommen LifePlanner.

 

Gjennom et helt liv samler vi enorme mengder informasjon, dokumentasjon og verdifulle minner.
Med ditt samtykke kobler LifePlanner seg opp mot tilgjengelige kilder, og samler og organiserer denne informasjonen for deg.

 

Du kan enkelt legge til egne dokumenter og minner, og dele med dine nærmeste.

 

Alt som er viktig for deg, lett tilgjengelig i en app.

Meg og min familie

Her lastes informasjon om deg og din familie. Dette kan f. eks. være:

 • Identitetspapirer
 • Vitnemål og attester
 • Kontrakter, jobb og CV
 • Kjæledyr

Eiendom og eiendeler

Her lagres informasjon som f. eks:

 • Eiendomspapirer
 • Vognkort og båt
 • Kvitteringer og bilder av verdifulle gjenstander

Økonomi og forsikringer

Her samles informasjon om dine:

 • Bankforbindelser
 • Forsikringspoliser
 • Sparekontoer
 • Medlemskap
 • Aksjer
 • m.m

Juridisk, testament og fullmakter

 • Fremtidsfullmakt
 • Andre fullmakter og signerte avtaler
 • Ønsker for arveoppgjør
 • Testament
 • Viljeserklæring

Helse, pleie og omsorg

 • Helsedokumenter
 • Allergier, resepter o.l
 • Lege og helsekontakter
 • Alderdom og pleie

Min historie

Her kan du ta vare på verdifulle minner, båndopptak av familiehistorier, bestemors oppskrift eller andre ting som er verdifulle for deg og din familie

Det er enkelt å komme i gang

Last ned LifePlanner

Henter dine data

Legg til egne data

Del med dine nærmeste

Sikkerhet og personvern.

Du kan alltid være trygg på at vi tar sikkerhet og personvern på alvor! Vårt mål er å kombinere brukervennlighet og sikkerhet i en ugjennomtrengelig digital safe.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Som bruker av LifePlanner er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven, personvernforordningen og annet relevant regelverk.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Har du spørsmål om personvern?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er LifePlanner AS ved daglig leder.

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende oss en e-post der du beskriver hva saken gjelder.

Kontaktinformasjonen til LifePlanner AS er: hello@lifeplanner.no

Rett til innsyn, korrigering eller sletting

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg.

Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
I tilfeller hvor vi bruker dine personopplysninger som grunnlag for tilpasning av ditt kundeforhold, har du rett til å reservere deg mot dette. Du har også rett til å reserve deg mot direkte markedsføring.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan dette gjøres ved å kontakte oss på hello@lifeplanner.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette vil kunne variere avhengig av hvilket formål det er snakk om.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss på hello@lifeplanner.no eller klage til Datatilsynet.

Datasikkerhet

Vi tar sikkerheten i løsningen på høyeste alvor og har gjort svært mange grep for at din informasjon skal håndteres helt sikkert!

Du må identifisere deg med BankId eller annen to-faktor autentisering når du bruker løsningen, slik at vi er sikre på at bare du kontrollerer din LifePlanner konto. Når informasjon overføres fra din enhet til vårt datasenter er den kryptert slik at andre ikke kan fange den opp. Informasjonen din lagres i sikre datasentre lokalisert innenfor EU, der både fysisk og digital sikkerhet holder høyeste standard. Vi gjennomfører jevnlige sikkerhetstester, utført av uavhengige sikkerhetseksperter, som bekrefter sikkerheten i løsningen.