Organdonasjon

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Å snakke om organdonasjon kan redde liv.

Hva er organdonasjon?

Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende donor (familiedonasjon). Levende giver benyttes i Norge bare ved nyretransplantasjoner.

Organet som doneres blir operert inn i den pasienten som trenger et nytt organ. Pr. i dag er det syv organer som kan doneres bort: Hjertet, to lunger, to nyrer, leveren og bukspyttkjertelen. Det benyttes også vev som hornhinner, hud og blodårer med klaffer. Dette betyr at en avdød donor kan redde opptil syv liv.

I Norge reguleres organdonasjon  av “Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev” (transplantasjonslova).

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjon.

Stiftelsen arbeider for å redde menneskeliv gjennom å øke tilgangen på organer for transplantasjon. Dette gjøres ved å informere om hva organdonasjon er, og formidle hvor viktig det er at alle tar stilling til organdonasjon mens de lever.

Les mer på www.organdonasjon.no

Hvordan bli organdonor?

Alle kan si ja til organdonasjon, uavhengig av sykdommer, alder eller medisinbruk. Hvis du ønsker å være organdonor er det viktig at dine nærmeste pårørende vet om  det. Det er flere måter å informere dem om ditt standpunkt.

Mer informasjon om dette finner du på www.organdonasjon.no