Hvorfor fremtidsfullmakt?

Ønsker du å ha kontroll over ditt eget liv i alderdommen?

Da kan det være lurt å kjenne til muligheten for fremtidsfullmakter.

Hvorfor fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan være en god løsning fordi du selv kan bestemme hvem som skal ta seg av det du trenger hjelp til.

De fleste eldre kommer til et punkt i livet der de ønsker hjelp til ulike gjøremål, som å betale regninger, ta ut penger eller hente pakker på posten.

Det kan ordnes med en fullmakt, men en «alminnelig» fullmakt er ikke lenger gyldig hvisdu når en tilstand der du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser. Da blir det oppnevnt en verge for deg – men ikke nødvendigvis en du selv ville ha valgt.

En verge kan ikke fritt bestemme hvordan han eller hun syns dine økonomiske forhold bør ordnes. Dette styres av lover og forskrifter med Fylkesmannen som ansvarlig operatør.

En ordning med fremtidsfullmakt gjør det mulig å skreddersy gode løsninger som er mer tilpasset dine ønsker og behov.