Vi tar din sikkerhet på alvor

Hos Lifeplanner er vår førsteprioritet at du og din familie skal føle trygghet ved å lagre deres informasjon hos oss.

Vi tar din sikkerhet
på alvor

Hos Lifeplanner er vår førsteprioritet at du og din familie skal føle trygghet ved å lagre deres informasjon hos oss.

Hva vi gjør for å sikre din informasjon

I Lifeplanner er det flere lag med sikkerhet som beskytter din informasjon. Alt fra pålogging med BankID, kryptering av kommunikasjon og sikkerhetstesting av tjenester til strenge rutiner for hvordan vi behandler persondata.

Både tekniske og organisatoriske tiltak er på plass for at du skal føle deg trygg på at informasjonssikkerheten er god og at ditt personvern er ivaretatt.

Hvem har tilgang til å se din Lifeplanner?

Vi i Lifeplanner vil ikke ha tilgang til å se dine data med mindre det eksplisitt er gitt tilgang som et resultat av en henvendelse fra brukeren selv. Vi som leverandører av tjenesten vil aldri spørre deg om å få denne rettigheten.

Du har full kontroll og eierskap til dine data

Målet med Lifeplanner er at du skal få kontroll over din dokumentasjon, og at du og din familie skal få nytte av din data. Det skal aldri være noen tvil over hvem som har eierskap til informasjonen i din Lifeplanner.

Hva vi gjør for å sikre din informasjon 

I Lifeplanner er det flere lag med sikkerhet som beskytter din informasjon. Alt fra pålogging med BankID, kryptering av kommunikasjon og sikkerhetstesting av tjenester til strenge rutiner for hvordan vi behandler persondata.

Både tekniske og organisatoriske tiltak er på plass for at du skal føle deg trygg på at informasjonssikkerheten er god og at ditt personvern er ivaretatt.

Hvem har tilgang til å se din Lifeplanner?

Vi i Lifeplanner vil ikke ha tilgang til å se dine data med mindre det eksplisitt er gitt tilgang som et resultat av en henvendelse fra brukeren selv. Vi som leverandører av tjenesten vil aldri spørre deg om å få denne rettigheten.

Du har full kontroll og eierskap til dine data

Målet med Lifeplanner er at du skal få kontroll over din dokumentasjon, og at du og din familie skal få nytte av din data. Det skal aldri være noen tvil over hvem som har eierskap til informasjonen i din Lifeplanner. 

Fokusområder

Våre fokusområder innenfor informasjonssikkerhet er integritet, robusthet, tilgjengelighet og konfidensialitet. I Lifeplanner jobber vi kontinuerlig for å sikre at din informasjon er trygt ivaretatt.

Integritet

– at informasjonen ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende.

Det er kun du som kan gjøre endringer i innholdet på din Lifeplanner konto – dine gjester har bare lesetilgang. Ansatte i Lifeplanner har hverken tilgang til å se eller endre din dokumentasjon.

Datasentrene vi bruker er plassert på sikre lokasjoner i Skandinavia, hvor et bredt spekter av fysiske og elektroniske tiltak sikrer integriteten til informasjonen som lagres der.

Tilgjengelighet

– at informasjonen er tilgjengelig for autoriserte ved behov.

Med vår webapplikasjon har du tilgang til Lifeplanner når som helst og hvor som helst, fra alle typer enheter – mobil, nettbrett og PC. Har du tilgang til internett har du tilgang til Lifeplanner.

Konfidensialitet

– at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende.

Alle brukere av Lifeplanner må identifisere seg med BankID for å sikre at kun rette personer får tilgang til data på plattformen. Ansatte i Lifeplanner har ikke tilgang til data i din konto.

For å sikre din informasjon ytterligere krypterer vi både lagrede data og datastrømmer mellom din enhet og våre datasentre. I tillegg splittes alle filer opp i små biter som fordeles på ulike servere. Dersom noen skulle få uautorisert tilgang til en server kan de likevel ikke lese dine dokumenter.

Robusthet

– at organisasjonen og systemene er motstandsdyktige, og evner å gjenopprette normaltilstand ved hendelser.

Vi har jevnlige backup rutiner og dupliserer alle data over to ulike lokasjoner, slik at innholdet raskt kan gjenopprettes ved uforutsette hendelser.

"I Lifeplanner tar vi informasjonssikkerhet og personvern på alvor - alltid!"

– Kathleen, CTO Lifeplanner