Viljeserklæring når man har barn

Har du tenkt på hvem du ønsker skal få omsorgen dersom du skulle falle fra eller kommer i en situasjon der du ikke lenger er i stand til å ta vare på barnet?

Det kan være lurt å tenke gjennom og utarbeide en viljeserklæring som vil kunne være behjelpelig i en slik situasjon.

En viljeserklæring er ikke juridisk bindende, men dersom noe skulle skje vil myndighetene kunne ta hensyn til dette. En viljeserklæringer vil for eksempel kunne inneholde ønsker om plassering av barnet hos andre familiemedlemmer/samboer dersom en selv skulle falle fra.

Viljeserklæringen er ikke juridisk bindende og det er som nevnt ingen formkrav til denne. Det er likevel en god idè å følge de samme formkravene som ved et testament. Man bør også begrunne erklæringen godt. Det er personen nevnt i viljeserklæringen som må sette frem et krav til domstolen om å få foreldreansvaret, og da vil en god begrunnet erklæring stille sterkere.

Det kan være fornuftig å ha en kopi av erklæringen liggende hos familie/venner som vet at dokumentet må komme frem dersom man skulle falle fra. Det som er viktig er at erklæringen blir håndtert på en måte som gjør at denne blir kjent dersom du skulle falle fra. Når LifePlanner lanseres vil vi legge til rette for at du kan lagre og dele din viljeserklæring i LifePlanner.

Tilbake