Har du spesielle ønsker for begravelsen din?

Det kan være mange som har et følelsesmessig behov for å påvirke begravelsens form – særlig kan dette gjelde for eksempel tidligere ektefeller og særkullsbarn. Dette kan føre til konflikter, selv om det er i alles interesse å finne en løsning. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om du selv har spesielle ønsker som bør beskrives i en viljeserklæring. Når LifePlanner lanseres vil du kunne formidle dine ønsker for begrevelse gjennom LifePlanner.

Den som er ansvarlig for begravelsen bør følge opp og respektere ditt skriftlige ønske. Når det gjelder valg mellom begravelse eller bisettelse, vær klar over at den som har fylt 15 år selv kan velge om det skal være begravelse eller bisettelse i en underskrevet og datert erklæring.

Tilbake