Hvilke krav stilles for at testamentet skal være gyldig?

Alle som har fylt 18 år kan som hovedregel skrive testament. I tillegg stiller arveloven strenge krav til hvordan testamentet skal skrives for å være gyldig.

Har du bestemt deg for å skrive et testament er det viktig at det gjenspeiler dine ønsker på en utfyllende og riktig måte. I tillegg må testamentet skrives og signeres i henhold til arvelovens regler for at det skal være gyldig.

Hva sier arveloven om hvordan et testament skal skrives?

  • Testamentet må opprettes skriftlig.
  • Det skal alltid være to vitner som du har godtatt.
  • Vitnene skal vite at det er et testament som de skriver under på, men de behøver ikke kjenne innholdet i testamentet. Du kan feks. legge et ark over selve teksten for å skjule innholdet.
  • Det er viktig at du og de to vitnene er til stede sammen når testator signerer testamentet, og at også vitnene skriver under.
  • Vitnene må være fylt 18 år, og de må ikke lide av demens, være sinnslidende eller på annen ikke være i stand til å ivareta sin vitneoppgave.
  • Det er også viktig at vitnene ikke har noen tilknytning til den eller de som er tilgodesett i testamentet. For eksempel kan man ikke være vitne hvis ens ektefelle eller samboer er tilgodesett. Det samme gjelder hvis slektning i rett opp- eller nedstigende linje (mor/far, besteforeldre, barn, barnebarn osv.) eller søsken er tilgodesett, samt samboeren eller ektefellen til slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Kort sagt bør man sørge for at vitnene overhodet ikke har noen tilknytning til den eller de som er tilgodesett.
  • Man kan heller ikke være vitne hvis testamentet er til fordel for noen som vitnet er «i tjeneste hos», f. eks. ansatt hos, på det tidspunkt testamentet skrives. Det samme gjelder hvis man er styremedlem eller lignende i selskap eller forening som er tilgodesett.
  • Et testament bør bare opprettes i ett originaldokument, og antall kopier bør begrenses til det som er strengt nødvendig.
  • I tillegg bør følgende tekst være med: «Undertegnede testamentsvitner som begge er over 18 år, og som er tilkalt etter NNs ønske, bekrefter at NN har opprettet dette testamentet av fri vilje, at han/hun var ved sans og samling, og at han/hun av eget ønske undertegnet testamentet i vårt samtidige nærvær. Vi har underskrevet testamentet i NNs nærvær».
  • Testamentet må dateres og bør også gi opplysninger om adressen og yrket til vitnene.
Er du i tvil om hvordan et testament skal utarbeides og trenger hjelp vil en advokat kunne bistå med dette.

Tilbake