Hva man bør tenke på før en reise

Sykdom og ulykker kan inntreffe når man minst venter det. Er man på reise når uhellet først er ute, opplever man raskt følelsen av å stå på bar bakke. Det er vanskelig å forberede seg på alt, men det finnes heldigvis mange måter å redusere konsekvensene på. Nedenfor finner du punkter som du bør kunne krysse av før du reiser.

Forsikring

En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.
Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
  • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
  • Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.
  • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Europeisk helsetrygdkort

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere. Europeisk helsetrygdkort kan du bestille gratis på følgende måter:

  1. Under min helse på minhelse.helsenorge.no
  2. Fra NAV ved å logge inn her
  3. Ringe Veiledning på helsenorge.no: +47 23 32 70 00

Husk at kortet ikke dekker eksempelvis ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden. Skjer dette under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en utenriksstasjon, slik som ambassaden.

Pass og viktig dokumentasjon

Man kan ikke lage en reisesjekkliste uten å nevne passet. Har du sjekket at det fortsatt er gyldig? Passkontorene har ofte lange køer, altså bør fornyelse planlegges i god tid før reisen. Husk at noen land ikke godtar nødpass som alternativ. På regjeringen.no, under UDs side for reiseinformasjon, finnes det informasjon om pass- og visumregler i ulike land. Du kan også ta kontakt med ambassaden i det aktuelle landet.

Det kan være en fordel å ha med en digital eller fysisk kopi av passet og andre viktige dokumenter, avhengig av hva slags reise du skal på. Skal du på en lengre reise, kan det for eksempel være nødvendig med visum og vaksinekort. Ved en kortere reise vil det ofte holde med en oppdatert reiseforsikring.

Kan du krysse av alle punktene på listen, kan du med trygghet ta ferie - sikkerhetsnettet er der når du trenger det. God tur!

Tilbake