Hvem trenger livsforsikring?

Det er lurt å sørge for at partneren din er sikret gjennom gode forsikringer dersom det verst tenkelige skulle skje.

Den gjenlevende vil kunne få en enklere hverdag om dere på forhånd har sørget for å ha gode nok forsikringsordninger, og da gjerne en livsforsikring som sikrer en engangsutbetaling ved død.

Hvem bør ha livsforsikring?

Alle med forsørgeransvar bør sikre seg - særlig de med høy gjeld og felles barn samt alenemødre- og fedre. Ved utbetaling av en livsforsikring vil familien få et større engangsbeløp for å klare seg økonomisk i en vanskelig tid. Utbetalingen vil kunne bidra til at gjenlevende slipper å selge/bytte bolig, og kanskje unngå å måtte flytte barna ut av skole og barnehage.

Valg av forsikringsbeløp

Det er viktig å sørge for at forsikringene ved dødsfall er tilstrekkelig store til å slette gjeld, gjerne hele gjelden. Banken forventer at renter og avdrag fortsatt betales selv om partner eller medlåntager dør. Den som sitter igjen må plutselig nå klare å betjene lån og faste kostnader med én inntekt, men med like mye gjeld.

Tar du kontakt med et forsikringsselskap vil disse kunne være behjelpelige med å vurdere hvor stor forsikringssummen deres bør være for at økonomien skal kunne opprettholdes etter et dødsfall.

Tilbake