Gift eller samboer - Hvilken betydning har det?

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder hvis partneren din dør før deg. Om du er gift eller samboer vil være avgjørende for hvilke regler som gjelder. Valg av samlivsform kan utgjøre store økonomiske forskjeller for deg og deres etterlatte.

For det første har ektefeller i utgangspunktet alltid rett til arv, det har ikke samboere.

Har dere barn sammen vil den gjenlevende samboer ha rett til en minstearv på fire ganger grunnbeløpet, som i dag utgjør 374 536 kroner. Har man ikke barn sammen så har man ikke arverett med mindre det er opprettet et testamente.

Når det gjelder forsikringer er det også store forskjeller. Gifte vil automatisk få utbetalt alle livsforsikringer etter sin avdøde ektefelle. Her er det ingen automatikk for samboere. Er du samboer må du som hovedregel være oppført som begunstiget i livsforsikringen for å være berettiget en utbetaling. Noen glemmer å bytte navnet i avtalen når de får en ny samboer, og forsikringen vil da kunne gå til den forrige samboeren som står oppført som begunstiget.

Tilbake