Råd og tips

Noen livshendelser ser vi frem til og andre skulle vi helst unngått. Uansett kan det være greit å være forberedt.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om hvordan man kan forberede seg eller håndtere ulike hendelser i livet.

Testament

Trenger jeg et testament?

Et testament sier noe om hvem som skal arve deg og hvordan du ønsker at arven skal fordeles.

Uten testament er det arvelovens regler som bestemmer fordelingen av arven etter deg. Det kan være mange grunner til å skrive testament og på den måten i større grad kunne styre over de verdier du en dag etterlater deg.

Les mer

Hvilke krav stilles for at testamentet skal være gyldig?

Alle som har fylt 18 år og som er ved sans og samling kan skrive testament. I tillegg stiller arveloven strenge krav til hvordan opprette et gyldig testament.

Les mer

Endring og tilbakekalling av testament

Et testament kan som hovedregel fritt tilbakekalles av testator. Du kan da følge de samme formkravene som gjelder ved opprettelse av testamenter. Dette er også nødvendig hvis du ønsker å endre innholdet i testamentet.

Les mer

Gift eller samboer?

Gift eller samboer

De to ulike samlivsformene kan ha betydelige forskjeller idet den ene faller fra.

Les mer

Fremtidsfullmakt

Hvorfor fremtidsfullmakt?

Ønsker du å ha kontroll over ditt eget liv i alderdommen?
Da kan det være lurt å kjenne til fremtidsfullmakter.

Les mer

Viljeserklæring

Viljeserklæring når man har barn

For deg som er alene med ansvaret for barn. Hva hvis det utenkelige skjer og barnet/barna dine blir foreldreløse. Har du tenkt på hvem du ønsker skal få omsorgen dersom du skulle falle fra eller kommer i en slik situasjon der du ikke lenger er i stand til å ta vare på barnet?

Les mer

Har du spesielle ønsker for begravelsen din?

Foreligger ingen skriftlig viljeserklæring, er det som utgangspunkt familien som bestemmer hvordan begravelsen skal være.

Les mer

Organdonasjon

Hva er organdonasjon?

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Å snakke om organdonasjon kan redde liv.

Les mer

Hvordan bli organdonor?

Alle kan si ja til organdonasjon, uavhengig av sykdommer, alder eller medisinbruk. Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er flere måter å informere dine pårørende om ditt standpunkt.

Mer informasjon om dette finner du på www.organdonasjon.no

Hvordan bli organdonor?

Livsforsikring

Hvem trenger livsforsikring?

Det er lurt at partneren din er sikret gjennom gode forsikringer dersom det verst tenkelige skulle skje.

Les mer

På reise

Når noe skjer på reise

Alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!
Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise og tidsrom.

Les mer

Når noen dør

Ulike typer gravferd

Dersom man aldri har vært ansvarlig for en gravferd tidligere så er det mye man må lære seg første gang man står midt oppi det.
Her forklarer vi det grunnleggende om hvilke typer gravferd som praktiseres i Norge.

Les mer

Arv og skifte

Hva betyr egentlig skifte? Og hva vil det si å sitte i uskiftet bo?
Det er mange ord og utrykk man må lære seg i en arvesituasjon.

Les mer