Hvorfor fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan være en god løsning fordi du selv kan bestemme hvem som skal ta seg av det du trenger hjelp til.

Ikke slik å forstå at dette har vært umulig før. De fleste eldre kommer til et punkt i livet der man ønsker hjelp til ulike formål, det være seg å betale regninger eller ta ut penger eller hente pakker på posten.

Da ordner man det med en fullmakt. Det er bare det at en «alminnelig» fullmakt opphører å være gyldig i det øyeblikk du når en tilstand der du av helsemessige årsaker ikke lenger kan ivareta dine interesser. Og da blir det oppnevnt en verge for deg – men ikke nødvendigvis en du selv ville valgt.

En verge kan ikke fritt bestemme hvordan han eller hun syns dine økonomiske forhold bør ordnes. Dette styres av lover og forskrifter med Fylkesmannen som ansvarlig operatør – og av en håndbok for verger på 30 sider.

Ordningen med fremtidsfullmakt gjør det mulig å skreddersy gode løsninger for den enkelte.

Tilbake