Personvern

Formålet med LifePlanner er å kunne tilby gode verktøy og god informasjon som hjelper deg å organisere og dele det som er viktig i ditt liv. Vi ønsker selvfølgelig også å gi deg som bruker en best mulig opplevelse.

 

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Som bruker av LifePlanner er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven, personvernforordningen og annet relevant regelverk.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

 

Har du spørsmål om personvern?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er LifePlanner AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til LifePlanner AS er: hello@lifeplanner.no

Har du spørsmål om din bruk av LifePlanner-platformen, ta kontakt med hello@lifeplanner.no.
Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til hello@lifeplanner.no der du beskriver hva saken gjelder.

 

Rett til innsyn, korrigering eller sletting

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg.
Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
I tilfeller hvor vi bruker dine personopplysninger som grunnlag for tilpasning av ditt kundeforhold, har du rett til å reservere deg mot dette. Du har også rett til å reserve deg mot direkte markedsføring.

 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.
Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan dette gjøres ved å kontakte oss på hello@lifeplanner.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette vil kunne variere avhengig av hvilket formål det er snakk om.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss på hello@lifeplanner.no eller klage til Datatilsynet.