Personvernerklæringen

Sist oppdatert: 14.12.2020. v1.0

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med din bruk av Lifeplanners nettsider (lifeplanner.no), dine henvendelser til oss samt annen dialog som følger av vår forretningsdrift.

Lifeplanner AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som samles inn og behandles hos i denne sammenheng.

Alle personopplysninger behandles med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvilke personopplysninger behandler vi:

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du besøker våre nettsider. Vi benytter følgende typer informasjonskapsler:

Nødvendige informasjonskapsler brukes for å ivareta grunnleggende funksjonalitet og sikkerhet på nettsiden. Nettsiden vil ikke fungere optimalt uten disse.

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger knyttet til hvordan siden skal fungere. Dette kan være knyttet til preferanser for språk, utseende eller andre tilpasninger.

Statistiske informasjonskapsler brukes for å samle inn og analysere opplysninger om bruk av nettsidene.

Markedsførings-informasjonskapsler brukes for å spore besøkende på tvers av nettsider. Dette benyttes blant annet for å vise relevante annonser på nettsidene du besøker.

Utover de nødvendige informasjonskapslene velger du selv hvem du vil tillate. Dette gjøres i dialogboksen som vises når du besøker nettsiden første gang. Her vil du også kunne få detaljert informasjon om informasjonskapslene som benyttes. Du kan gjøre endringer i bruk av informasjonskapslene i nettleseren din.

Rettslig grunnlag

Nødvendige og funksjonelle informasjonskapsler som samles inn, baseres på berettiget interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f. 

Informasjonskapsler for statistiske- og markedsføringsformål samles basert på ditt samtykke i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) a. Samtykket gis ved å akseptere bruk av informasjonskapsler første gang du besøker våre nettsider.

Sletting

Noen informasjonskapsler slettes når du forlater våre nettsider, andre tas vare på i kortere eller lengre tidsperioder. Du kan se hvor lenge hver enkelt informasjonskapsel lagres i vår erklæring for bruk av informasjonskapsler.

Dine henvendelser

Du kan henvende deg til Lifeplanner via e-postadressene som er oppgitt på våre nettsider eller du kan ta kontakt med oss via andre kanaler.

Opplysninger som behandles er kontaktinformasjon som framgår i henvendelsen, innholdet i henvendelsen og den påfølgende dialog.

Henvendelser til Lifeplanner behandles basert på Lifeplanners berettigede interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f, slik at vi kan følge opp din henvendelse. 

Personopplysningene slettes etter at formålet med henvendelsen eller dialogen bortfaller. Senest innen 3 år.

Underleverandører

Lifeplanner benytter verktøy og systemer fra følgende underleverandører i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Microsoft Cooperation

Vi benytter Microsoft for kommunikasjon og lagring av data.
Alle data behandles på Microsft Azure innenfor EU/EØS.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, US

Google LLC

Google Analytics benyttes for analyse av aktiviteten på våre nettsider.  Vi behandler kun aggregerte data fra Google Analytics. Dataene som samles inn avidentifiseres gjennom Google Analytics Anonymisert IP.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

HubSpot, Inc

HubSpot benyttes for oppfølging av deg i forbindelse med henvendelser og generell dialog. Data behandles på Amazon Web Services USA. Overføring av personopplysninger er basert på EUs Standard Contractual Clauses.

HubSpot, Inc. Cambridge, Massachusetts 02141, US

Dine rettigheter

I henhold til artikkel 15 – 22 i personvernforordningen har du rett til å kreve:

  • innsyn i behandlingen av dine personopplysninger
  • retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger
  • protestere mot behandlingen 
  • dataportabilitet
  • klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo)
  • der behandlingen er basert på samtykke (personvernforordningen art. 6 (1) a eller 9 (2) a) kan du når som helst trekke dette tilbake. 

Kontaktinformasjon

Lifeplanner AS
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Kontaktperson:
Kathleen Meling
[email protected]

Lifeplanner forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Siste versjon vil være tilgjengelig på lifeplanner.no.