Personvernerklæring for Lifeplanner

Personvernerklæringen gjelder for tjenesten Lifeplanner.  Vårt formål er å samle inn, organisere og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon som er viktig for deg og din familie.

Lifeplanner følger deg opp som bruker eller kunde, slik at vi kan holde deg orientert og levere en best mulig tjeneste til deg.

Lifeplanner AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Lifeplanner.

Se egen personvernerklæring for bruken av vår hjemmeside.

Hvem vi behandler opplysninger om

Lifeplanner behandler opplysninger om deg som bruker av tjenesten og deg som betalende kunde. I tillegg behandles opplysninger om personer du velger å legge inn i tjenesten. Dette kan være familiemedlemmer eller andre viktige personer i ditt liv.

Hvilke personopplysninger behandler vi

Basisinformasjon som behandles om brukere og kunder:

 • Personalia
 • Kontakt informasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Digitale identifikatorer
 • Bruker- og loggdata
 • Supportdata
 • Kundedialog

I tillegg behandles informasjon knyttet til opplysninger du velger å legge inn eller som utgjør del av aktiverte tjenestekategorier i Lifeplanner. Behandlingen kan omfatte kategorier som:

 • Mitt liv
 • Eiendeler
 • Utdanning
 • Jobb

Der du velger å aktivere integrasjon mot tredjepart, vil opplysninger som er relevante for deg hentes fra slike tredjeparter og eventuelt andre registre dersom det er nødvendig. Kildene for opplysningene du selv ikke oppgir er:

 1. Personopplysninger fra Vipps (BankID) via ZignSec
 2. Personopplysninger fra Det sentrale folkeregister via Tieto Evry (Infotorg tjenesten)
 3. Eiendomsopplysninger fra Eiendomsregisteret (grunnbok og matrikkel) via Tieto Evry (Infotorg tjenesten)

Informasjonskapsler

Vår bruk av Local Storage utveksler ikke data med tredjepart.

Rettslig grunnlag for behandling

Lifeplanner behandler personopplysninger basert på avtalen vår, inkludert våre Tjenestevilkår, som inngås når du tar i bruk tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er nødvendighet for å oppfylle denne avtalen (personvernforordningen art. 6 (1) b).

Enkelte personopplysninger er vi pålagt ved lov å behandle. Dette kan være opplysninger i forbindelse med betaling, oppfølging av betaling og regnskapsføring. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er nødvendighet for å oppfylle rettslige forpliktelser (personvernforordningen art. 6 (1) c).

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke (personvernforordningen art. 9 (2) a).

Det kan også foretas innhenting av ditt samtykke når du velger å ta i bruk spesifikke tjenester i Lifeplanner (personvernforordningen art. 6(1) a eller art. 9 (2) a).

I den grad du skulle legge inn sensitive personopplysninger i felter som ikke er beregnet for slike opplysninger, anses du å ha uttrykkelig samtykket til påfølgende behandling.

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom oss, vil vi også ha rett til å behandle dine opplysninger for å kunne ivareta våre rettigheter i forbindelse med tvisten.

Sletting

Opplysningene knyttet til din brukerkonto lagres så lenge ditt abonnement i Lifeplanner er aktivt. Opplysninger i forbindelse med betaling, oppfølging av betaling og regnskapsføring lagres iht. krav i lov.

Der behandlingen er basert på samtykke og ikke andre rettslige grunnlag for behandlingen foreligger, slettes de berørte opplysninger om samtykket trekkes tilbake.

Du kan likevel fortsette å bruke andre deler av Lifeplanner tjenesten.

Våre databehandlere

Amazon Web Services
AWS benyttes for sikker lagring av dine opplysninger. Alle data lagres på AWS sine servere innenfor EU/EØS. Hovedlagringssted er Sverige.

Amazon Web Services 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

KUNDEOPPFØLGING OG SUPPORT

HubSpot, Inc

HubSpot benyttes for oppfølging av deg som kunde. Data behandles på Amazon Web Services USA. Overføring av personopplysninger er basert på EUs Standard Contractual Clauses.

HubSpot, Inc. Cambridge, Massachusetts 02141, US

UAB Vegvisir

Vegvisir benyttes for support og drift av Lifeplanner.

Vegvisir Business Stadium West, Rinktines g5. Vilnius LT-09234, Lithuania

ZignSec AB

ZignSec benyttes for sikker autentisering av brukere.

ZignSec AB, Solna Torg 19, 171 45 Solna, Sweden

Dine rettigheter

I henhold til artikkel 15 – 22 i personvernforordningen har du rett til å kreve:

 • innsyn i behandlingen av dine personopplysninger
 • retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger
 • protestere mot behandlingen
 • dataportabilitet
 • klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndigheten

(Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo)

 • der behandlingen er basert på samtykke (art. 6 (1) a eller 9 (2) a) kan du når som helst trekke dette tilbake.

Kontaktinformasjon

Lifeplanner AS
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Kontaktperson:
Kathleen Meling
[email protected]

Lifeplanner forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Brukere av Lifeplanner vil varsles om alle vesentlige endringer.