Kommer snart!

** Ikke endelig versjon 

LAST NED VÅRT NYHETSBREV HER

Her vil vi jevnlig publisere vår nyeste nyhetsbrev for våre investorer. Nyhetsbrevet vil inneholde hva vi har holdt på med i de siste månedene, samtidig vil vi inkludere hva du som bruker har gitt oss som tilbakemelding og hva vi har gjort med det.