Artikler fra Lifeplanner

Du eier mer enn du tror

Du eier mer enn du tror

Det er ikke lett å skulle huske på alt du eier dersom noe skulle skje. Visste du at du stort sett kun får erstatning for det du kan dokumentere? Ved sykdom, brann, tyveri eller en naturkatastrofe er det derfor lurt å ha dokumentert alle dine eiendeler – på forhånd!

Ny arvelov – Hva betyr det for deg?

Ny arvelov – Hva betyr det for deg?

Den 1. januar 2021 fikk vi ny arvelov i Norge. Hva betyr det for deg og din familie? Har ditt testamente blitt ugyldig? Er det blitt særlig viktig å skrive testamentet nå? Dette er spørsmål mange har i forbindelse med lovendringen.     Hvorfor skrive et testament?  ...